Wind FM 104.5 online television
Гэр Бүлийн Радио 104.5 нь 2001 оны 5-р сард анхны эфирээ цацаж, үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн. Нийслэл хот төдийгүй, алслагдсан Багануур, Налайх дүүрэг, мөн Хөвсгөл, Баянхонгор, Дархан, Эрдэнэт, Булган, Ховд, Дорноговь аймгуудад салбар радио долгионы үйл ажиллагаа тогтмолжоод байна.
Wind FM 104.5 收音机 - 广播电台在线收听 蒙古 / 社區 / 信息 / 基督教. Wind FM 104.5 網路電台.


關於 Wind FM 104.5

Wind FM 104.5 3.2/5 - 5位置: 蒙古 / 社區 / 信息 / 基督教
Wind FM 104.5 在社交網絡上: 網站  Facebook