Slobodný vysielač online television
„Slobodný vysielač“ je najväčší a najkomplexnejší projekt slobodného a nezávislého média v histórii Slovenska.
Projekt začne ako internetové rádio, ktorého vysielanie bude v blízkej budúcnosti šírené aj v digitálnej podobe. Súčasťou projektu je aj internetová televízia a priestor pre blogy. Vzhľadom k otvorenosti a pravdivom obsahu programov nevidíme zatiaľ reálnosť terestriálneho vysielania. Veríme však, že pomocou veľkej podpory verejnosti bude aj táto cesta schodná. Vzhľadom k tomu, že toto médium bude z veľkej väčšiny suplovať činnosť verejnoprávnych médií, ktoré absolútne neplnia svoju funkciu, bude tento projekt financovaný verejnosťou a to formou dobrovoľných príspevkov. Tieto príspevky budú pokrývať prevádzku, výrobu relácií, vlastnú propagáciu a rozvoj.
Slobodný vysielač 收音机 - 广播电台在线收听 斯洛伐克 / 新聞 / 社區 / 信息 / 談話 / 媒體. Slobodný vysielač 網路電台.


關於 Slobodný vysielač

Slobodný vysielač 5/5 - 1位置: 斯洛伐克 / 新聞 / 社區 / 信息 / 談話 / 媒體
電話號碼: 421 48 3810101
地址: Slobodný Vysielač, Slovakia, 97401 Banská Bystrica, Kapitulská 8
網站  電子郵件